Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

ประกาศ!!! อบต.วัดประดู่ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลดังนี้ สายงานผู้บริหารได้แก่ นักบริหารงานการคลัง 6 (หัวหน้าส่วนการคลัง) 1 อัตรา - - นักบริหารงานการศึกษา 6 (หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ) 1 อัตรา - - นักบริหารงานสาธารณสุข 6 (หัวหน้าส่วนสาธารณสุขฯ) 1 อัตรา  - - สายงานผู้บริหารได้แก่ นิติกร 3-5/6ว (สำนักงานปลัด) 1 อัตรา - - เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5 (สำนักงานปลัด) 1 อัตรา - - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5 (ส่วนการคลัง) - - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5 (ส่วนการคลัง) - - เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4/5 (ส่วนการคลัง) - - ช่างโยธา 1-3/4 (กองช่าง) 1 อัตรา 

เทศกาลส้มโอขาวใหญ่ ครั้งที่ 2

อีเมล พิมพ์ PDF

ประชาสัมพันธ์

จังหวัดสมุทรสงคราม ขอเชิญเที่ยวงาน

เทศกาลส้มโอขาวใหญ่ ครั้งที่ 2

และของดีจังหวัดสมุทรสงคราม

ประจำปี 2563

จัดงานระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม 2563

ณ บริเวณวัดปากน้ำ

ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2020 เวลา 10:46 น.

ประกาศ รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่

alt

มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป

เพื่อทำการสรรหาบุคคลเพื่อทำหน้าที่

"อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น"

จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายด้านล่าง

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 07 สิงหาคม 2020 เวลา 15:34 น.

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 3 – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 3 ถึง 9 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ออกประกาศวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 3 - 5 ส.ค. 63

หย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกําลังลงจากพายุซินลากู

บริเวณประเทศเมียนมา พาดเข้าสู่ร่องมรสุมที่พาดผ่าน

ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเล อันดามัน ประเทศไทย

และอ่าวไทยมีกําลังแรง ลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทย

มีฝนต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง

สําหรับคลื่นลม บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกําลังแรง

โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-4 เมตร

ส่วนบริเวณอ่าวไทยคลื่นสูง 2-3 เมตร

และบริเวณ ที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 6 - 9 ส.ค. 63

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย

และอ่าวไทยจะเริ่มมีกําลังอ่อนลงลักษณะเช่นนี้

ทําให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง

ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและ อ่าวไทยมีกําลังปานกลาง

โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

คําเตือน ในช่วงวันที่ 3 - 5 ส.ค. 63

บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออก และภาคใต้ จะมีฝนตกหนัก

ซึ่งอาจทําให้ เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

และน้ำล้นตลิ่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหาย

จากสภาวะดังกล่าว ส่วนบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย

จะมีคลื่นลมแรง ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 03 สิงหาคม 2020 เวลา 16:06 น.

ประชาสัมพันธ์ เทศกาลส้มโอขาวใหญ่ ครั้งที่ 2 ปรพจำปี 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

ประชาสัมพันธ์

จังหวัดสมุทรสงคราม ขอเชิญเที่ยวงาน

เทศกาลส้มโอขาวใหญ่ ครั้งที่ 2

และของดีจังหวัดสมุทรสงคราม

ประจำปี 2563

จัดงานระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม 2563

ณ บริเวณวัดปากน้ำ ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา

สามารถจองร้านจำหน่ายส้มโอและของดีสมุทรสงคราม

ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา

เบอร์โทร 034751375

ก่อนวันที่ 12 สิงหาคม 2563

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 29 กรกฏาคม 2020 เวลา 11:28 น.

รายงานผลการประเมินของการควบคุมภายใน

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

รายงานผลการประเมินของการควบคุมภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 14 กรกฏาคม 2020 เวลา 15:37 น.

หน้า 1 จาก 51


Thanks CloudAccess.net