Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

ประกาศ!!! อบต.วัดประดู่ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลดังนี้ สายงานผู้บริหารได้แก่ นักบริหารงานการคลัง 6 (หัวหน้าส่วนการคลัง) 1 อัตรา - - นักบริหารงานการศึกษา 6 (หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ) 1 อัตรา - - นักบริหารงานสาธารณสุข 6 (หัวหน้าส่วนสาธารณสุขฯ) 1 อัตรา  - - สายงานผู้บริหารได้แก่ นิติกร 3-5/6ว (สำนักงานปลัด) 1 อัตรา - - เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5 (สำนักงานปลัด) 1 อัตรา - - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5 (ส่วนการคลัง) - - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5 (ส่วนการคลัง) - - เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4/5 (ส่วนการคลัง) - - ช่างโยธา 1-3/4 (กองช่าง) 1 อัตรา 

เปิดรับสมัครเด็กที่มีอายุ 2-4 ปี ประจำปีการศึกษา 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่

เปิดรับสมัครเด็กที่มีอายุ 2-4 ปี ประจำปีการศึกษา 2563

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ในวัน และเวลาราชการ

สมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประดู่

ในโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 085-265-0165 ครูอ้อย

สมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ หมู่ที่ 6

ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 06-1315-7225 ครูโบ/ 08-7563-8663 ครูนิด

altaltalt

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 15:01 น.

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

อีเมล พิมพ์ PDF

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

alt

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 13:44 น.

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 อบต.วัดประดู่

อีเมล พิมพ์ PDF
แผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561 - 2565
อบต.วัดประดู่

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 06 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 14:32 น.

ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิล รุ่นที่ 19/2563 "สร้างนวัตกรเพื่อการศึกษา"

อีเมล พิมพ์ PDF

มูลนิธิดำรงชัยธรรม

มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา

โครงการทุนสร้างคน สร้างบัณฑิล รุ่นที่19/2563

"นวัตกรเพื่อการศึกษา"

จำนวน 20 ทุน ทั่วประเทศ

เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 - 31 มกราคม 2563

alt

alt

alt

Attachments:
Download this file (New Doc 2020-01-08 15.39.17.pdf)New Doc 2020-01-08 15.39.17.pdf[ ]1942 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 08 มกราคม 2020 เวลา 16:02 น.

แจ้งนายจ้าง/สถานประกอบการเร่งดำเนินการต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว

อีเมล พิมพ์ PDF

แจ้งนายจ้าง/สถานประกอบการ

เร่งดำเนินการต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว

ที่ศูนย์ One Stop Service

ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม

ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

alt

alt

alt

alt

Attachments:
Download this file (New Doc 2020-01-08 09.24.35.pdf)New Doc 2020-01-08 09.24.35.pdf[ ]2400 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 08 มกราคม 2020 เวลา 15:33 น.

หน้า 1 จาก 47


Thanks CloudAccess.net