พรบ.สภาตำบลและอบต.พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562

พรบ.สภาตำบลและอบต.พ.ศ.2537

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562

ประกาศการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชน “อำเภอ...คัพ” ประจำปี 2565

ประกาศการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชน

อำเภอ...คัพ€ ประจำปี 2565

altalt

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

มาตรา 120 ผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้ง (สมาชิกสภาอบต.และนายกอบต.)

โดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ

หรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง

ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี

และปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท

และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี

#ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่

alt

หลักฐานและเอกสารการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หลักฐานและเอกสารการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

alt

ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่

ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่

และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่

ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่

alt

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


โทร.061-8698666
 


คุณพอใจ อบต.วัดประดู่ ด้านใดมากที่สุด

QR Code
อบต.วัดประดู่ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 0-3476-5148