เรื่องผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ 2565

ประชาสัมพันธ์

alt

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่

ไม่ต้องมาแสดงตนเพื่อยืนยันตัวตน

รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและและผู้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรื่อง...การเปลี่ยนแปลงสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สูงอายุและผู้พิการ

ประชาสัมพันธ์

เรื่อง...การเปลี่ยนแปลงสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สูงอายุและผู้พิการ

ที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการผ่านบัญชีเงินฝาก

ธนาคารธนชาต€ ให้ไปติดต่อ €œธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อธนาคาร

1.สมุดบัญชีธนาคารธนชาต

2.บัตรประจำตัวประชาชน

เพื่อขอรับเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารใหม่

-----ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564-----

เมื่อได้รับสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ขอให้มาติดต่อ อบต.วัดประดู่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูล

บัญชีเงินฝากธนาคารให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

หมายเหตุ ถ้าไม่แจ้งเปลี่ยนเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินจะไม่เข้าบัญชี

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 084-7068940 นักพัฒนาชุมชน

โครงการพักชำระหนี้ (ธ.ก.ส.)

ประชาสัมพันธ์
โครงการพักชำระหนี้
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
มีมาตรการผ่อนคลายความกังวลใจ
และลดภาระการชำระหนี้ให้กับลูกค้าเป็นการชั่วคราว
โดยเปิดให้ลูกค้าแจ้งความประสงค์
เข้าร่วมโครงการตามความสมัครใจของลูกค้าผ่านช่องทาง ดังนี้
1.ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการผ่าน
Line @ BAACFAMILY
2.ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการผ่าน
3.ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการผ่าน
ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าธนาคาร Call Center
เบอร์โทรศัพท์ 02-555-0555
4.ติดต่อ ธ.ก.ส. ได้ทุกสาขา
alt

ข่าวประชาสัมพันธ์ ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มีนโยบายขยายพื้นที่การศึกษาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
โดยมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และสร้างเครือข่ายในองค์กรระดับจังหวัด ระดับอำเภอ
ระดับตำบลและระดับท้องที่ในทุกพื้นที่
โดยเพิ่มช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับข้อมูล ข่าวสาร ทันต่อเหตุการณ์
ท่านใดที่สนใจสามารถกดลิ้งค์เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารได้ตามด้านล่าง

www.sci.ssru.ac.th

 alt

 

 

ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่น ปี 2564

ประชาสัมพันธ์ 
แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่น ปี 2564
alt

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


โทร.061-8698666
 


คุณพอใจ อบต.วัดประดู่ ด้านใดมากที่สุด

QR Code
อบต.วัดประดู่ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 0-3476-5148