เงื่อนไขการลงทะเบียน เราชนะ

เงื่อนไขโครงการ "เราชนะ" มีดังนี้

1.ไม่เป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

2.ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง

เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

ที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง

3.ไม่เป็นข้าราชการการเมือง

ไม่เป็นผู้รับบํานาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

4. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาทในปีภาษี 2562

5. ไม่มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

กลุ่มเป้าหมาย 31.1 ล้านคน ประกอบด้วย

1. กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรมบัญชีกลาง

อนุมัติเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือให้ผู้มีบัตรฯ ประมาณ 14 ล้านคน

โดยวิธีเบิกจ่ายเงินแทนกันผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

(กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ช่อง E-Money) โดยไม่ต้องลงทะเบียน

2. กลุ่มผู้ลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่ง หรือโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

และผ่านการยืนยันตัวตนเปิดใช้แอปพลิเคชัน "เป๋าตัง"

ภายในวันที่ 27 ม.ค. 2564 โดยธนาคารฯ จะตรวจสอบข้อมูลกลุ่มผู้ลงทะเบียนฯ

กับฐานข้อมูล ประมวลผล และคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์

และกรมบัญชีกลาง อนุมัติเบิกจ่ายเงินให้ผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์

โดยภาครัฐ (g-Wallet) แอปพลิเคชัน เป๋าตัง

จำนวน 3,500 บาทต่อเดือน โดยไม่ต้องลงทะเบียน

3. สำหรับกลุ่มที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลผู้มีบัตรฯ

โครงการคนละครึ่ง และโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

 (กลุ่มผู้ไม่มีข้อมูล) ต้องลงทะเบียนใหม่

ผ่าน www.เราชนะ.com

เริ่ม วันที่ 29 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

ตั้งแต่เวลา 06.00 -23.00 น.

alt

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

พ.ศ.2540

สามารถติดตามได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

http://www.oic.go.th/web2017/elearning.htm

altaltalt

หนังสือเดินทางออกนอกจังหวัดสมุทรสงคราม

การเดินทางออกจากจังหวัดสมุทรสงคราม

ไม่ต้องมีหนังสือรับรองแต่หากรายใดร้องขอ

ให้ทางราชการออกให้ด้วยเหตุผลเฉพาะตัว

ขอให้นายอำเภอ หรือกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน

หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ พิจารณาออกให้ได้

โดยส่งแบบคำขอดังกล่าวได้ที่ อำเภอทุกแห่ง

และสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม โทร 034 711526

 อำเภออัมพวา โทร 034 751368

อำเภอบางคนที โทร 034 761572

สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034 713309

Attachments:
Download this file (1-1 (1).doc)1-1 (1).doc[ ]81 Kb
Download this file (1-2.pdf)1-2.pdf[ ]128 Kb

น้ำประปาไหลอ่อน

น้ำประปาไม่ไหล(หยุดจ่ายน้ำ)

วันที่ 17 ธันวาคม 2563

เวลา 09.00 - 17.00 นาฬิกา

และน้ำประปาไหลอ่อน

ระหว่าง

วันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2563

ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลวัดประดู่

เตรียมภาชนะไว้รองรับน้ำเพื่อใช้ในวันและเวลาดังกล่าว

ด้วยความปรารถนาดี

จาก

alt

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ.2563

alt

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


โทร.061-8698666
 


คุณพอใจ อบต.วัดประดู่ ด้านใดมากที่สุด

QR Code
อบต.วัดประดู่ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 0-3476-5148