Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

ประกาศ!!! อบต.วัดประดู่ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลดังนี้ สายงานผู้บริหารได้แก่ นักบริหารงานการคลัง 6 (หัวหน้าส่วนการคลัง) 1 อัตรา - - นักบริหารงานการศึกษา 6 (หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ) 1 อัตรา - - นักบริหารงานสาธารณสุข 6 (หัวหน้าส่วนสาธารณสุขฯ) 1 อัตรา  - - สายงานผู้บริหารได้แก่ นิติกร 3-5/6ว (สำนักงานปลัด) 1 อัตรา - - เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5 (สำนักงานปลัด) 1 อัตรา - - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5 (ส่วนการคลัง) - - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5 (ส่วนการคลัง) - - เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4/5 (ส่วนการคลัง) - - ช่างโยธา 1-3/4 (กองช่าง) 1 อัตรา 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 

ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน วันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เวลา 09.00 - 15.00 น.

อีเมล พิมพ์ PDF

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม

ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ขอเชิญร่วมงาน

นัดพบแรงงาน

วันที่ 7 มีนาคม 2562

ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

เวลา 09.00 -15.00 น.

alt

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัดกองช่าง จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองการศึกษาฯ จำนวน 1 อัตรา

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่

รับสมัครพนักงานจ้าง

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองช่าง

จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองการศึกษาฯ

จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 14:38 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งปลั๊กไฟฟ้า

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จ้างติดตั้งปลั๊กไฟฟ้า

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขอความร่วมมืองดการเผาไร่ นา ขยะในพื้นที่

อีเมล พิมพ์ PDF
ประชาสัมพันธ์

ขอความมืองดการเผาไร่ นา ขยะ ฯลฯ

ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 13:11 น.

หน้า 10 จาก 49


Thanks CloudAccess.net