Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

ประกาศ!!! อบต.วัดประดู่ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลดังนี้ สายงานผู้บริหารได้แก่ นักบริหารงานการคลัง 6 (หัวหน้าส่วนการคลัง) 1 อัตรา - - นักบริหารงานการศึกษา 6 (หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ) 1 อัตรา - - นักบริหารงานสาธารณสุข 6 (หัวหน้าส่วนสาธารณสุขฯ) 1 อัตรา  - - สายงานผู้บริหารได้แก่ นิติกร 3-5/6ว (สำนักงานปลัด) 1 อัตรา - - เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5 (สำนักงานปลัด) 1 อัตรา - - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5 (ส่วนการคลัง) - - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5 (ส่วนการคลัง) - - เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4/5 (ส่วนการคลัง) - - ช่างโยธา 1-3/4 (กองช่าง) 1 อัตรา 

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง...ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

ประชาสัมพันธ์

เรื่อง...ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

ปี 2563

องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี

เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกโดยในปีนี้องค์การอนามัยโลก

ได้กำหนดประเด็นรณรงค์ไว้ว่า

"Protecting youth from industry manipulation and

preventing them from tobacco and nicotine use"

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนรู้เท่าทันกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบ

และปกป้องเยาวชนจากการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ

และรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคติน

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2563

คือ

ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง

#เลิกสูบลดเสี่ยง

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 02 มิถุนายน 2020 เวลา 15:20 น.

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

ประชาสัมพันธ์

เรื่อง...ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

ปี 2563

องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี

เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกโดยในปีนี้องค์การอนามัยโลก

ได้กำหนดประเด็นรณรงค์ไว้ว่า

"Protecting youth from industry manipulation and

preventing them from tobacco and nicotine use"

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนรู้เท่าทันกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบ

และปกป้องเยาวชนจากการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ

และรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคติน

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2563

คือ

ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง

#เลิกสูบลดเสี่ยง

alt

alt

alt

alt

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2020 เวลา 10:50 น.

ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนรับเงินเยียวยาเกษตรกร

อีเมล พิมพ์ PDF

ประชาสัมพันธ์

การขึ้นทะเบียนรับเงิน

เยียวยาเกษตรกร

รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2563

ณ สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา

ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์

เวลา 08.30 - 16.30 น.

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

1.บัตรประจำประชาชน

2.ทะเบียนบ้าน

3.โฉนดที่ดินตัวจริงหรือสำเนาโฉนดที่ดิน

4.หน้าสมุดบัญชีธนาคาร

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2020 เวลา 13:46 น.

เปิดรับสมัครเด็กที่มีอายุ 2-4 ปี ประจำปีการศึกษา 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่

เปิดรับสมัครเด็กที่มีอายุ 2-4 ปี ประจำปีการศึกษา 2563

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ในวัน และเวลาราชการ

สมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประดู่

ในโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 085-265-0165 ครูอ้อย

สมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ หมู่ที่ 6

ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 06-1315-7225 ครูโบ/ 08-7563-8663 ครูนิด

altaltalt

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 15:01 น.

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

อีเมล พิมพ์ PDF

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

alt

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 13:44 น.

หน้า 2 จาก 49


Thanks CloudAccess.net