ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ โดยวิธีคัดเลือก

*****ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ หมู่ที่ 6 ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีคัดเลือก นั้น

*****ก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ ขนาดกว้าง 21.00 เมตร ยาว 35.50 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 745.50 ตารางเมตร จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงกุลการโยธา (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 6,765,000 บาท (หกล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


โทร.061-8698666
 


QR Code
อบต.วัดประดู่ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 0-3476-5148