บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.วัดประดู่จ.อ.มนู  นันตสุคนธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดอบต.วัดประดู่)


จ.อ.มนู  นันตสุคนธ์
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ

นางญาณี  เดชฉกรรจ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 

นายณรงค์ชัย  ภัทรศาศวัต
นิติกรปฏิบัติการ

- ว่าง -
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

จ.อ.วีระพงศ์  รัศมีโชติ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน
นางนุชจรินทร์  ยอแซฟ
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน

- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

 - ว่าง -
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นางสาวชมพู่  สิทธิอนุวงศ์
คนงานทั่วไป

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


โทร.061-8698666
 


QR Code
อบต.วัดประดู่ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 0-3476-5148