บุคลากรกองคลัง อบต.วัดประดู่


นายอเนก เขียววิเศษ
ผู้อำนวยการกองช่าง

(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง)


- ว่าง -
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุ


 - ว่าง -
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้นางสาวหทัยวรรณ  พูสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 นางสาวประภัสสร นวมนาคะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


โทร.061-8698666
 


QR Code
อบต.วัดประดู่ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 0-3476-5148