บุคลากรกองช่าง อบต.วัดประดู่นายอเนก เขียววิเศษ
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายจิรัฏฐ์ สิงห์โต
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายคมสันต์ โพธิทอง
ผู้ช่วยนายช่างโยธานายจีรวัฒน์ ชูชวลิต
คนงานทั่วไปThai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
นางประภาภรณ์  ผลดี
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่

นายกอบต.วัดประดู่ 


QR Code
อบต.วัดประดู่ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 0-3476-5148