บุคลากรกองการศึกษาฯ อบต.วัดประดู่นางประภาภรณ์  ผลดี
ปลัดอบต.วัดประดู่

(รักษาราชการผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)


นางสาวรัชนี  ฤทธิ์โต
นักวิชาการศึกษานางวัลยา  พนาวัลย์
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์โรงเรียนวัดประดู่

- ว่าง -
ครูเด็กเล็ก
ศูนย์โรงเรียยนวัดช่องลม

นางสาวชวนชม  คล้ำจีน
ผู้ช่วยครูเด็กเล็ก
ศูนย์โรงเรียนวัดประดู่

นางสาวณัฐณิดา  สวัสดี
ผู้ช่วยครูเด็กเล็ก
ศูนย์โรงเรียนวัดช่องลม


นางสาวจิราภรณ์  บุญธรรม
คนงานทั่วไป
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
นางประภาภรณ์  ผลดี
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่

นายกอบต.วัดประดู่ 


QR Code
อบต.วัดประดู่ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 0-3476-5148