บุคลากรกองการศึกษาฯ อบต.วัดประดู่นางสาวรัชนี  ฤทธิ์โต
นักวิชาการศึกษา

(รักษาราชการผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)


นางสาวรัชนี  ฤทธิ์โต
นักวิชาการศึกษานางวัลยา  พนาวัลย์
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์โรงเรียนวัดประดู่

- ว่าง -
ครูเด็กเล็ก
ศูนย์โรงเรียยนวัดช่องลม

นางสาวชวนชม  คล้ำจีน
ผู้ช่วยครูเด็กเล็ก
ศูนย์โรงเรียนวัดประดู่

นางสาวณัฐณิดา  สวัสดี
ผู้ช่วยครูเด็กเล็ก
ศูนย์โรงเรียนวัดช่องลม


นางสาวจิราภรณ์  บุญธรรม
คนงานทั่วไป
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


โทร.061-8698666
 


QR Code
อบต.วัดประดู่ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 0-3476-5148