บุคลากรกองสาธารณสุขฯ อบต.วัดประดู่นางประภาภรณ์  ผลดี
ปลัดอบต.วัดประดู่

(รักษาราชการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)- ว่าง -
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

- ว่าง -
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวศศิธร  นาคสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


โทร.061-8698666
 


QR Code
อบต.วัดประดู่ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 0-3476-5148