สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.วัดประดู่อาชีพ
     อาชีพหลัก  คือ  ทำสวน ทำนาข้าว
     อาชีพรอง   คือ  เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง

หน่วยธุรกิจ
      ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ มีหน่วยธุรกิจ ประกอบด้วย
       ปั้มน้ำมัน จำนวน    2  แห่ง
       ร้านจำหน่ายน้ำมันขนาดย่อย จำนวน    8  แห่ง
       โรงสีข้าว จำนวน    1  แห่ง
       โรงเลื่อยไม้ จำนวน    1  แห่ง
       ร้านค้าปลีก จำนวน  40  แห่ง
       ร้านซ่อมจักรยานยนต์ จำนวน    7  แห่ง
       ร้านเสริมสวย/ตัดผม จำนวน    8  แห่ง
       ร้านวัสดุก่อสร้าง จำนวน    1  แห่ง


Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


โทร.061-8698666
 


QR Code
อบต.วัดประดู่ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 0-3476-5148