สภาพทางสังคม อบต.วัดประดู่การศึกษา
       โรงเรียนประถมศึกษามี  3  แห่ง คือ
             โรงเรียนวัดประดู่
             โรงเรียนจตุวัฏมหาราชานุสรณ์
             โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม
       โรงเรียนมัธยมศึกษามี  2  แห่ง คือ
             โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม (โรงเรียนขยายโอกาส)
             โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี  2  แห่ง คือ
             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช่องลม  หมู่ที่ 9
             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประดู่    หมู่ที่ 2

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน    จำนวน  10  แห่ง
       สถานที่ตั้งบริเวณศาลาเอนกประสงค์
       สถานที่ตั้งบริเวณวัดประดู่
       สถานที่ตั้งศาลาเอนกประสงค์
       สถานที่ตั้งร้านค้าทางเข้าหมู่บ้าน
       สถานที่ตั้งร้านค้านายบุญมา
       สถานที่ตั้งบริเวณโรงเรียนจตุวัฏฯ
       สถานที่ตั้งบริเวณบ้านนายเนียร  ท้วมเพชร
       สถานที่ตั้งบริเวณนายหยิน  กลิ่นหอม
       สถานที่ตั้งบริเวณร้านค้าทางเข้าวัดช่องลมวรรณาราม
       สถานที่ตั้งบริเวณร้านค้า

หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน  จำนวน  5  แห่ง
       สถานที่ตั้ง บริเวณบ้านนายธวัช  ทองอำไพ หมู่ที่  1
       สถานที่ตั้ง บริเวณบ้านนายเทียม  กระกรกุล หมู่ที่  2
       สถานที่ตั้ง บริเวณบ้านนายสุภัทร  ผลอินหอม (กำนันตำบล) หมู่ที่  5
       สถานที่ตั้ง บริเวณบ้านนายเพิ่ม  หีบแก้ว หมู่ที่  6
       สถานที่ตั้ง บริเวณบ้านนายบุญเลิศ  ปานประเสริฐ หมู่ที่  8
       ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย UHF-FM ครอบคลุมทั้ง  10  หมู่บ้าน

สถานบันและองค์กรทางศาสนา
       วัด มี  2  แห่ง  คือ
             วัดประดู่
             วัดช่องลมวรรณาราม

การสาธารณสุข
       สถานีอนามัยวัดประดู่ สถานที่ตั้งบ้านบางกระรี้ หมู่   2
       สถานีอนามัยวัดช่องลมวรรณาราม สถานที่ตั้งบ้านทำเนียบ หมู่ 10
       อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ จำนวน  100 เปอร์เซ็นต์  
       ศูนย์ข้อมูลสาธารณสุขมูลฐาน จำนวน    10 แห่ง  

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
       สถานีตำรวจ/ป้อมยาม/ที่พักสายตรวจ  จำนวน  1  แห่ง
                  สถานที่ตั้ง บ้านสี่แยก หมู่ที่  8  ตำบลวัดประดู่
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


โทร.061-8698666
 


QR Code
อบต.วัดประดู่ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 0-3476-5148