ข้อมูลอื่น ๆ อบต.วัดประดู่ทรัพยากรธรรมชาติ
     ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีทรัพยากรที่มีค่าทางเศรษฐกิจ มีเพียงแม่น้ำลำคลอง

มวลชนจัดตั้ง
       กลุ่มแม่บ้าน 10  กลุ่ม จำนวน    90  คน
       กลุ่มเกษตร 10  กลุ่ม จำนวน  453  คน
       กลุ่มเยาวชน   1  กลุ่ม จำนวน    60  คน
       กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์   1  กลุ่ม จำนวน  200  คน
       กลุ่มผู้ใช้น้ำ   2  กลุ่ม จำนวน  120  คน
       กลุ่มรักษาความเรียบร้อยหมู่บ้าน   1  กลุ่ม จำนวน  150  คน
       กลุ่มหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย   1  กลุ่ม จำนวน    10  คน


Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


โทร.061-8698666
 


QR Code
อบต.วัดประดู่ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 0-3476-5148