หัวหน้าส่วนราชการ อบต.วัดประดู่นางประภาภรณ์  ผลดี
ปลัดอบต.วัดประดู่

034-765-148 ต่อ 11


จ.อ.มนู  นันตสุคนธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด)
034-765-148 ต่อ 11<

นายอเนก เขียววิเศษ
ผู้อำนวยการกองช่าง

(รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง)
034-765-148 ต่อ 11

นายอเนก เขียววิเศษ
ผู้อำนวยการกองช่าง

 
 
034-765-148 ต่อ 11

นางสาวรัชนี  ฤทธิ์โต
นักวิชาการศึกษา

(รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา)
034-765-148 ต่อ 11นางประภาภรณ์  ผลดี
ปลัดอบต.วัดประดู่

(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
034-765-148 ต่อ 11

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


โทร.061-8698666
 


QR Code
อบต.วัดประดู่ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 0-3476-5148