ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.วัดประดู่


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผการจัดทำโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม มนู นันตสุคนธ์ 202
2 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม มนู นันตสุคนธ์ 92
3 รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับ อปท. มนู นันตสุคนธ์ 1164
4 แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและปราบปรามการทุจริต มนู นันตสุคนธ์ 116
5 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 2560 มนู นันตสุคนธ์ 97
6 แผนยุทธศาสตร์ ประกาศเจตนารมและการต่อต้านการทุจริต 2560 มนู นันตสุคนธ์ 99

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese




























นางประภาภรณ์  ผลดี
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่

นายกอบต.วัดประดู่







 


























QR Code
อบต.วัดประดู่



ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 0-3476-5148