รายงานฐานะทางการเงิน อบต.วัดประดู่


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นายนที บุญธรรม 35
2 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ศศิธร นาคสิงห์ 48
3 รายงานติดตามการใช้จ่าย รอบ 6 เดือน พ.ศ. 2563 ศศิธร นาคสิงห์ 45
4 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ศศิธร นาคสิงห์ 45
5 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ศศิธร นาคสิงห์ 48
6 งบสถานะการเงินประจำปี พ.ศ.2562 ศศิธร นาคสิงห์ 52
7 รายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศศิธร นาคสิงห์ 48
8 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562 ศศิธร นาคสิงห์ 51
9 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ศศิธร นาคสิงห์ 50
10 งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2562 ศศิธร นาคสิงห์ 63
11 งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2562 ศศิธร นาคสิงห์ 66
12 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน ศศิธร นาคสิงห์ 80
13 งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ศศิธร นาคสิงห์ 70
14 งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2562 ศศิธร นาคสิงห์ 55
15 งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2561 ศศิธร นาคสิงห์ 64
16 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 ศศิธร นาคสิงห์ 57
17 ประกาศ อบต.วัดประดู่ เรื่องสำเนางบรายรับ-รายจ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศศิธร นาคสิงห์ 190
18 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ปีงบประมาณ 2561 ศศิธร นาคสิงห์ 694
19 งบทดลอง เดือน ตุลาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 ศศิธร นาคสิงห์ 154
20 งบทดลอง เดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2561 ศศิธร นาคสิงห์ 129
21 งบทดลอง เดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ 2561 ศศิธร นาคสิงห์ 132
22 งบทดลอง เดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ 2561 มนู นันตสุคนธ์ 104
23 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2651 ศศิธร นาคสิงห์ 49
24 งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มนู นันตสุคนธ์ 109
25 รายงานผลการตรวจสอบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2561 มนู นันตสุคนธ์ 55
26 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 ศศิธร นาคสิงห์ 48
27 การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2561 มนู นันตสุคนธ์ 57
28 งบทดลอง เดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2561 ศศิธร นาคสิงห์ 58
29 งบทดลอง เดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2561 ศศิธร นาคสิงห์ 59
30 งบทดลอง เดือน เมษายน ปีงบประมาณ 2561 ศศิธร นาคสิงห์ 55

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
นางประภาภรณ์  ผลดี
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่

นายกอบต.วัดประดู่ 


QR Code
อบต.วัดประดู่ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 0-3476-5148