แผนอัตรากำลัง อบต.วัดประดู่


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1 น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 13
2 โครงสร้างส่วนราชการ อบต.วัดประดู่ น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 64
3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566 น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 11
4 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 2/63) ศศิธร นาคสิงห์ 199
5 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการใหม่ แก้ไขฉบับที่ 2 ปรับโครงสร้างเป็นสามัญ ศศิธร นาคสิงห์ 127
6 อำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบล ศศิธร นาคสิงห์ 185
7 รายงานการประชุมพนักงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ศศิธร นาคสิงห์ 155
8 การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส มนู นันตสุคนธ์ 152
9 ประกาศ อบต.วัดประดู่ เร่อง..การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน มนู นันตสุคนธ์ 86
10 อำนาจหน้าที่ มนู นันตสุคนธ์ 211
11 โครงสร้าง อบต.วัดประดู่ มนู นันตสุคนธ์ 107
12 สรุปผลการทำแบบสำรวจความพึงพอใจ มนู นันตสุคนธ์ 75
13 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง มนู นันตสุคนธ์ 51
14 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ศศิธร นาคสิงห์ 45
15 การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง มนู นันตสุคนธ์ 47
16 แผนพัฒนาบุคลากร ศศิธร นาคสิงห์ 81
17 ประกาศกำหนดโครงสร้าง-ตามแผนอัตรากำลัง-2561-2563 ศศิธร นาคสิงห์ 46
18 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 มนู นันตสุคนธ์ 211
19 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558 - 2560 มนู นันตสุคนธ์ 140

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
นางประภาภรณ์  ผลดี
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่

นายกอบต.วัดประดู่ 


QR Code
อบต.วัดประดู่ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 0-3476-5148