แผนอัตรากำลัง อบต.วัดประดู่


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1 น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ -
2 โครงสร้างส่วนราชการ อบต.วัดประดู่ น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 57
3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566 น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 1
4 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 2/63) ศศิธร นาคสิงห์ 192
5 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการใหม่ แก้ไขฉบับที่ 2 ปรับโครงสร้างเป็นสามัญ ศศิธร นาคสิงห์ 120
6 อำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบล ศศิธร นาคสิงห์ 176
7 รายงานการประชุมพนักงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ศศิธร นาคสิงห์ 149
8 การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส มนู นันตสุคนธ์ 141
9 ประกาศ อบต.วัดประดู่ เร่อง..การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน มนู นันตสุคนธ์ 75
10 อำนาจหน้าที่ มนู นันตสุคนธ์ 197
11 โครงสร้าง อบต.วัดประดู่ มนู นันตสุคนธ์ 101
12 สรุปผลการทำแบบสำรวจความพึงพอใจ มนู นันตสุคนธ์ 69
13 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง มนู นันตสุคนธ์ 44
14 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ศศิธร นาคสิงห์ 40
15 การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง มนู นันตสุคนธ์ 40
16 แผนพัฒนาบุคลากร ศศิธร นาคสิงห์ 75
17 ประกาศกำหนดโครงสร้าง-ตามแผนอัตรากำลัง-2561-2563 ศศิธร นาคสิงห์ 41
18 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 มนู นันตสุคนธ์ 200
19 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558 - 2560 มนู นันตสุคนธ์ 133

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


โทร.061-8698666
 


QR Code
อบต.วัดประดู่ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 0-3476-5148