แผนอัตรากำลัง อบต.วัดประดู่


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564 -2566 ปรับปรุงครั้งที่ 2 น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 71
2 โครงสร้าง อบต.วัดประดู่ ปรับปรุงครั้งที่ 2 น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 103
3 โครงสร้างและอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 321
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1 น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 218
5 โครงสร้างส่วนราชการ อบต.วัดประดู่ น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 234
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566 น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 28
7 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 2/63) ศศิธร นาคสิงห์ 296
8 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการใหม่ แก้ไขฉบับที่ 2 ปรับโครงสร้างเป็นสามัญ ศศิธร นาคสิงห์ 138
9 รายงานการประชุมพนักงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ศศิธร นาคสิงห์ 164
10 การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส มนู นันตสุคนธ์ 166
11 ประกาศ อบต.วัดประดู่ เร่อง..การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน มนู นันตสุคนธ์ 105
12 โครงสร้าง อบต.วัดประดู่ มนู นันตสุคนธ์ 120
13 สรุปผลการทำแบบสำรวจความพึงพอใจ มนู นันตสุคนธ์ 85
14 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง มนู นันตสุคนธ์ 61
15 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ศศิธร นาคสิงห์ 56
16 การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง มนู นันตสุคนธ์ 198
17 แผนพัฒนาบุคลากร ศศิธร นาคสิงห์ 92
18 ประกาศกำหนดโครงสร้าง-ตามแผนอัตรากำลัง-2561-2563 ศศิธร นาคสิงห์ 56
19 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 มนู นันตสุคนธ์ 227
20 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558 - 2560 มนู นันตสุคนธ์ 149

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


โทร.061-8698666
 


QR Code
อบต.วัดประดู่ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 0-3476-5148