รายงานการประชุมสภา อบต.วัดประดู่


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ศศิธร นาคสิงห์ 10
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ ศศิธร นาคสิงห์ 6
3 ประกาศ อบต.วัดประดู่ เรื่องประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.วัดประดู่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ศศิธร นาคสิงห์ 15
4 ประกาศ อบต.วัดประดู่ เรื่องการเรียกประชุมสภา อบต.วัดประดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒(ประชาชน) ศศิธร นาคสิงห์ 14
5 ประกาศ อบต.วัดประดู่ เรื่องประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.วัดประดู่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่๒/๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ศศิธร นาคสิงห์ 7
6 ประกาศ อบต.วัดประดู่ เรื่องประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.วัดประดู่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ศศิธร นาคสิงห์ 11
7 ประกาศอบต.วัดประดู่ เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.วัดประดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ศศิธร นาคสิงห์ 9
8 ประกาศ อบต.วัดประดู่ เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ศศิธร นาคสิงห์ 9
9 ประกาศ อบต.วัดประดู่ เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.วัดประดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ศศิธร นาคสิงห์ 10
10 ประกาศอบต.วัดประดู่ เรื่องประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.วัดประดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ศศิธร นาคสิงห์ 15
11 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ศศิธร นาคสิงห์ 7
12 ประกาศ อบต.วัดประดู่ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ ศศิธร นาคสิงห์ 17
13 ประกาศ อบต.วัดประดู่ เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.วัดประดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ศศิธร นาคสิงห์ 24
14 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ศศิธร นาคสิงห์ 6
15 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ศศิธร นาคสิงห์ 6
16 ระเบียบกระทรวงการคลัง การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ศศิธร นาคสิงห์ 4
17 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ศศิธร นาคสิงห์ 12
18 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ศศิธร นาคสิงห์ 7
19 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ศศิธร นาคสิงห์ 7
20 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ศศิธร นาคสิงห์ 5

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

 


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้557
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้184
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1086
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว756
mod_vvisit_counterเดือนนี้3386
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1847
mod_vvisit_counterทั้งหมด75732

We have: 27 guests online
ไอพีคุณคือ: 3.89.87.12
วันนี้: ต.ค. 30, 2020
QR Code
อบต.วัดประดู่ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 0-3476-5148