Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดประดู่


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะแบบมีล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศศิธร นาคสิงห์ 17
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศศิธร นาคสิงห์ 12
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโคมไฟสาธารณะส่องสว่างชำรุด ศศิธร นาคสิงห์ 9
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดผักตบชวา และวัชพืช ศศิธร นาคสิงห์ 13
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดผักตบชวา และวัชพืช ศศิธร นาคสิงห์ 11
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของ ศพด.วัดช่องลมวรรณาราม ศศิธร นาคสิงห์ 27
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของ ศพด.วัดประดู่ ศศิธร นาคสิงห์ 11
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของ ศพด.วัดช่องลมวรรณาราม ศศิธร นาคสิงห์ 10
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของ ศพด.วัดประดู่ ศศิธร นาคสิงห์ 10
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งปลั๊กไฟฟ้า ศศิธร นาคสิงห์ 19
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ศศิธร นาคสิงห์ 11
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) สำนักปลัด) ศศิธร นาคสิงห์ 58
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) กองช่าง ศศิธร นาคสิงห์ 34
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศศิธร นาคสิงห์ 43
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด ศศิธร นาคสิงห์ 39
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศศิธร นาคสิงห์ 38
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร ตราอักษร เคียวเซร่า รุ่น FS-6025 MFP ศศิธร นาคสิงห์ 50
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดผักตบและวัชพืช คลองวัว หมู่ที่ 6 บ้านศาลาแดง 2561 ศศิธร นาคสิงห์ 16
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง 2561 ศศิธร นาคสิงห์ 22
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดผักตบและวัชพืช คลองต้นมูก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2561 ศศิธร นาคสิงห์ 14
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ (โครงการกิจกรรมเข้าค่ายเด็กและเยาวชนต้านภัยยาเสพติด) ปีงบประมาณ 2561 ศศิธร นาคสิงห์ 18
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 บ้านดอนบุก ตำบลวัดประดู่ ศศิธร นาคสิงห์ 17
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน นางสาวสำรอง บ้านนางประกอบ หมู่ที่ 9 บ้านสัมโชติ ตำบลวัดประดู่ ศศิธร นาคสิงห์ 27
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เดือน เมษายน 2561 ศศิธร นาคสิงห์ 18
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร MX 237 AT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2561 ศศิธร นาคสิงห์ 48
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน กุมภาพันธ์ 2561 ศศิธร นาคสิงห์ 18
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2561 ศศิธร นาคสิงห์ 18
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออหมึกเครื่องปริ๊นเตอร์ ซัมซุง ดี 116 แอล สีดำ จำนวน 3 ตลับ 2561 ศศิธร นาคสิงห์ 14
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ๊นเตอร์ ฟูจิ ซีร๊อกซ์ รุ่น cm 305 DF เลเซอร์เจ็ท 2561 ศศิธร นาคสิงห์ 10
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ปีงบประมาณ 2561 ศศิธร นาคสิงห์ 15

หน้า 1 จาก 3


Thanks CloudAccess.net