ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดประดู่


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศศิธร นาคสิงห์ 21
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศศิธร นาคสิงห์ 19
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดผักตบชวา และวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศศิธร นาคสิงห์ 18
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดผักตบชวา และวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศศิธร นาคสิงห์ 19
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลที่ใช้ในโครงการพลังคนไทย ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศศิธร นาคสิงห์ 21
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศศิธร นาคสิงห์ 18
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศศิธร นาคสิงห์ 19
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศศิธร นาคสิงห์ 19
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศศิธร นาคสิงห์ 21
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลที่ใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศศิธร นาคสิงห์ 16
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศศิธร นาคสิงห์ 21
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโคมไฟสาธารณะส่องสว่าง บริเวณหมู่ที่ 1 บ้านวัดประดู่ หมู่ที่ 4 บ้านดอนบุก และหมู่ที่ 6 บ้านศาลาแดง ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศศิธร นาคสิงห์ 16
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเข้ารูปเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศศิธร นาคสิงห์ 21
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศศิธร นาคสิงห์ 18
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศศิธร นาคสิงห์ 19
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าม่านบังแดด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศศิธร นาคสิงห์ 19
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศศิธร นาคสิงห์ 17
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศศิธร นาคสิงห์ 22
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศศิธร นาคสิงห์ 22
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศศิธร นาคสิงห์ 17
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศศิธร นาคสิงห์ 20
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศศิธร นาคสิงห์ 19
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศศิธร นาคสิงห์ 18
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างฉีดพ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่หมู่ที่ 5 จำนวน 164 หลังคาเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศศิธร นาคสิงห์ 24
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดผักตบชวา และวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศศิธร นาคสิงห์ 23
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโคมไฟสาธารณะส่องสว่าง บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านต้นมูก หมู่ที่ 9 บ้านสัมโชติ และหมู่ที่ 10 บ้านทาเนียบ ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศศิธร นาคสิงห์ 25
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ เตือนเสาตอม่อสะพานชารุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศศิธร นาคสิงห์ 20
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศศิธร นาคสิงห์ 20
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมพัดลมและเก้าอี้ โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศศิธร นาคสิงห์ 22
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าและ แสงสว่างตลอดจนดูแล รักษาระบบไฟฟ้าในช่วง ๗ วันอันตราย โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยบนท้องถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศศิธร นาคสิงห์ 22
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

 


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้117
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้221
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้117
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1221
mod_vvisit_counterเดือนนี้3523
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว5731
mod_vvisit_counterทั้งหมด115724

We have: 3 guests, 2 bots online
ไอพีคุณคือ: 35.173.234.169
วันนี้: มิ.ย. 20, 2021
QR Code
อบต.วัดประดู่ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 0-3476-5148