Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดประดู่


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เปิดรับสมัครเด็กที่มีอายุ 2-4 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 ศศิธร นาคสิงห์ -
2 ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิล รุ่นที่ 19/2563 "สร้างนวัตกรเพื่อการศึกษา" มนู นันตสุคนธ์ 1
3 แจ้งนายจ้าง/สถานประกอบการเร่งดำเนินการต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว ศศิธร นาคสิงห์ 23
4 สนง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี ศศิธร นาคสิงห์ 7
5 การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อยพลุ ฯ ประจำปี 2562 มนู นันตสุคนธ์ 2
6 ประชาสัมพันธ์ การเล่นดอกไม้เพลิงในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2562 ศศิธร นาคสิงห์ 2
7 โรคที่มาพร้อมฤดูหนาว ศศิธร นาคสิงห์ 21
8 ประชาสัมพันธ์ เสาตอม่อเกิดการแตกชำรุด ศศิธร นาคสิงห์ 2
9 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มนู นันตสุคนธ์ 3
10 ประชาสัมพันธ์ การควบคุมโรคขาดไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ มนู นันตสุคนธ์ 2
11 ขอเชิญร้านโชว์ห่วย เข้าร่วมโครงการ "สมาร์ทโชว์ห่วย" ศศิธร นาคสิงห์ 52
12 การยกเลิกการให้บริการบัตร ATM แบบเดิมชนิดแถบแม่เหล็ก (รหัส 4 ตัว) เป็น ATM แบบชนิดชิปการ์ด (รหัส 6 ตัว) ศศิธร นาคสิงห์ 101
13 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ศศิธร นาคสิงห์ 40
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเสริมประสบการณ์เรียนรู้ (หนังสือเรียน) ศพด.วัดช่องลม ศศิธร นาคสิงห์ 26
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเสริมประสบการณ์เรียนรู้ (หนังสือเรียน) ศพด.วัดประดู่ ศศิธร นาคสิงห์ 15
16 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. 2562 ศศิธร นาคสิงห์ 61
17 ประกาศให้ชายฉกรรจ์แสดงตนลงบัญชีทหารกองเกิน ศศิธร นาคสิงห์ 29
18 วิธีทิ้งขยะอันตรายให้ถูกต้อง มนู นันตสุคนธ์ 35
19 ประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมกลุ่มหรือมูลนิธิที่มีพฤติการณ์หลอกลวงประชาชน มนู นันตสุคนธ์ 29
20 ประชาสัมพันธ์ การขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับหนี้สิน มนู นันตสุคนธ์ 25
21 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศเพื่อนบ้าน มนู นันตสุคนธ์ 6
22 สถานที่รับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค มนู นันตสุคนธ์ 13
23 รายงานผลการดำเนินงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) ศศิธร นาคสิงห์ 13
24 ประชาสัมพันธ์ อบต.บางพรม รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ศศิธร นาคสิงห์ 65
25 ประชาสัมพันธ์ ฤดูสัตว์น้ำวางไข่ หรือวางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน 2562 ศศิธร นาคสิงห์ 32
26 โรคไข้เลือดออก รู้ทันป้องกันได้ มนู นันตสุคนธ์ 116
27 แผ่นพับยาเสพติด มนู นันตสุคนธ์ 27
28 คู่มือ พรบ.สาธารณสุข 2535 ศศิธร นาคสิงห์ 46
29 สถานที่ท่องเที่ยว วัดประดู่ พระอารามหลวง มนู นันตสุคนธ์ 48
30 ประชาคมการพิจารณาการยกเลิกระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ศศิธร นาคสิงห์ 8

หน้า 1 จาก 7


Thanks CloudAccess.net