ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดประดู่


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สปอร์ตประชาสัมพันธ์การรับสมัครการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 3
2 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ -
3 เรื่องผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ 2565 น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 10
4 เรื่อง...การเปลี่ยนแปลงสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สูงอายุและผู้พิการ น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 9
5 โครงการพักชำระหนี้ (ธ.ก.ส.) น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 22
6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 42
7 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 32
8 วันต่อต้านยาเสพติดโลก นายนที บุญธรรม 84
9 ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่น ปี 2564 น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 126
10 ขั้นตอนการจองฉีดวัคซีนออนไลน์ น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 160
11 "พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID -19" น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 469
12 เปิดรับสมัครเด็กที่มีอายุ 2-4 ปี ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) น.ส.จิราภรณ์ บุญธรรม 243
13 กำหนดการจัดงานเทศกาลลิ้นจี่และของดีสมุทรสงคราม น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 723
14 ขอเชิญรับชม Live สด น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 347
15 ขอเชิญประชาชนร่วมตอบแบบสอบถาม น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 179
16 โครงการประชาคมหมู่บ้าน พ.ศ.2564 น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 185
17 ประกาศรายชื่อ น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 129
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบาและผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 194
19 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 373
20 แจ้งเกษตรกรให้เร่งดำเนินการต่ออายุทะเบียนเกษตรกรด้านประมง น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 299
21 คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 133
22 กำหนดแผนลงทะเบียนพื้นที่ ตำบลวัดประดู่ โครงการ เราชนะ น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 666
23 ขอความร่วมมือประชาชนสแกน คิวอาร์โค๊ด ไทยชนะ น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 297
24 เงื่อนไขการลงทะเบียน เราชนะ น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 538
25 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 248
26 หนังสือเดินทางออกนอกจังหวัดสมุทรสงคราม น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 225
27 น้ำประปาไหลอ่อน น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 515
28 การควบคุมภายใน อบต.วัดประดู่ น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 17
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ.2563 ศศิธร นาคสิงห์ 308
30 ประชาสัมพันธ์ โครงการคนละครึ่ง น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 256

หน้า 1 จาก 11

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
นางประภาภรณ์  ผลดี
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่

นายกอบต.วัดประดู่ 


QR Code
อบต.วัดประดู่ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 0-3476-5148