ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดประดู่


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์การรับซื้อขิงจากเกษตรกรผู้ปลูกขิง น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 39
2 แบบรายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ตำบลวัดประดู่ ประจำวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2564 ศศิธร นาคสิงห์ 10
3 เปิดรับสมัครเด็กศูนย์พัฒนาเ้ด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ ประจำปีการศึกษา 2565 น.ส.จิราภรณ์ บุญธรรม 59
4 ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. ประจำปี 2563 น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 23
5 ข้อบัญญัติ อบต.วัดประดู่ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 27
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) น.ส.จิราภรณ์ บุญธรรม 156
7 ประกาศการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชน “อำเภอ...คัพ” ประจำปี 2565 น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 32
8 ข่าวประชาสัมพันธ์ การฉีดวัคซีน น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 19
9 หลักฐานและเอกสารการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 23
10 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 29
11 ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 30
12 รายงานข้อมูลการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2564 น.ส.จิราภรณ์ บุญธรรม 10
13 สปอร์ตประชาสัมพันธ์การรับสมัครการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 58
14 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 28
15 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 25
16 เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 23
17 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 23
18 ข้อบัญญัติ อบต.วัดประดู่ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2562 น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 17
19 เรื่องผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ 2565 น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 44
20 เรื่อง...การเปลี่ยนแปลงสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สูงอายุและผู้พิการ น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 50
21 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น น.ส.จิราภรณ์ บุญธรรม 3
22 โครงการพักชำระหนี้ (ธ.ก.ส.) น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 91
23 ข่าวประชาสัมพันธ์ ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 65
24 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 60
25 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ ร่วมสนับสนุนทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลวัดประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 น.ส.จิราภรณ์ บุญธรรม 29
26 วันต่อต้านยาเสพติดโลก นายนที บุญธรรม 102
27 ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่น ปี 2564 น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 148
28 โครงการเชิดชูเกียรติแก่บุคคลในการดำเนินกิจกรรมการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ ประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2564 น.ส.จิราภรณ์ บุญธรรม 8
29 ถังหมักรักษ์โลก รู้ค่าพลังงาน ศศิธร นาคสิงห์ 5
30 ขั้นตอนการจองฉีดวัคซีนออนไลน์ น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 345

หน้า 1 จาก 12

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


โทร.061-8698666
 


QR Code
อบต.วัดประดู่ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 0-3476-5148