Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดประดู่


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 26 มิถุนายน วันสุนทรภู่ มนู นันตสุคนธ์ 50
2 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 มนู นันตสุคนธ์ 415
3 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม มนู นันตสุคนธ์ 122
4 ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ปี 2563 ศศิธร นาคสิงห์ 86
5 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง...ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2563 มนู นันตสุคนธ์ 281
6 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2563 มนู นันตสุคนธ์ 458
7 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ (ใหม่) ศศิธร นาคสิงห์ 7
8 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนรับเงินเยียวยาเกษตรกร มนู นันตสุคนธ์ 1941
9 เปิดรับสมัครเด็กที่มีอายุ 2-4 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 ศศิธร นาคสิงห์ 663
10 ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิล รุ่นที่ 19/2563 "สร้างนวัตกรเพื่อการศึกษา" มนู นันตสุคนธ์ 538
11 แจ้งนายจ้าง/สถานประกอบการเร่งดำเนินการต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว ศศิธร นาคสิงห์ 374
12 สนง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี ศศิธร นาคสิงห์ 310
13 การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อยพลุ ฯ ประจำปี 2562 มนู นันตสุคนธ์ 251
14 ประชาสัมพันธ์ การเล่นดอกไม้เพลิงในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2562 ศศิธร นาคสิงห์ 170
15 โรคที่มาพร้อมฤดูหนาว ศศิธร นาคสิงห์ 286
16 ประชาสัมพันธ์ เสาตอม่อเกิดการแตกชำรุด ศศิธร นาคสิงห์ 223
17 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มนู นันตสุคนธ์ 155
18 ประชาสัมพันธ์ การควบคุมโรคขาดไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ มนู นันตสุคนธ์ 98
19 ขอเชิญร้านโชว์ห่วย เข้าร่วมโครงการ "สมาร์ทโชว์ห่วย" ศศิธร นาคสิงห์ 105
20 การยกเลิกการให้บริการบัตร ATM แบบเดิมชนิดแถบแม่เหล็ก (รหัส 4 ตัว) เป็น ATM แบบชนิดชิปการ์ด (รหัส 6 ตัว) ศศิธร นาคสิงห์ 202
21 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ศศิธร นาคสิงห์ 53
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเสริมประสบการณ์เรียนรู้ (หนังสือเรียน) ศพด.วัดช่องลม ศศิธร นาคสิงห์ 36
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเสริมประสบการณ์เรียนรู้ (หนังสือเรียน) ศพด.วัดประดู่ ศศิธร นาคสิงห์ 23
24 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. 2562 ศศิธร นาคสิงห์ 118
25 ประกาศให้ชายฉกรรจ์แสดงตนลงบัญชีทหารกองเกิน ศศิธร นาคสิงห์ 56
26 วิธีทิ้งขยะอันตรายให้ถูกต้อง มนู นันตสุคนธ์ 43
27 ประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมกลุ่มหรือมูลนิธิที่มีพฤติการณ์หลอกลวงประชาชน มนู นันตสุคนธ์ 40
28 ประชาสัมพันธ์ การขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับหนี้สิน มนู นันตสุคนธ์ 42
29 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศเพื่อนบ้าน มนู นันตสุคนธ์ 17
30 สถานที่รับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค มนู นันตสุคนธ์ 21

หน้า 1 จาก 8


Thanks CloudAccess.net