Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

ประมวลภาพกิจกรรม อบต.วัดประดู่


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ผู้ว่าพบประชาชน ณ กศน.วัดประดู่ 2562 ศศิธร นาคสิงห์ 37
2 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเสริมชุมชน (Fix it Center) มนู นันตสุคนธ์ 41
3 ภาพกิจกรรมโครงการประเมินความก้าวหน้าการใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ประจำปี 2562 ศศิธร นาคสิงห์ 43
4 วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดประดู่ พระอารามหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 2 -16 พฤษภาคม 2562 ระยะเวลา มนู นันตสุคนธ์ 95
5 ภาพกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาตำบล 14 มีนาคม 2562 มนู นันตสุคนธ์ 14
6 รณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 - ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 ศศิธร นาคสิงห์ 158
7 รณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ศศิธร นาคสิงห์ 256
8 รณรงค์ตรวจคัดกรองโรค ประจำปี 2561 มนู นันตสุคนธ์ 112
9 กิจกรรมแห่เทียน นุชจรินทร์ สร้อยทอง 260
10 7 วันอันตราย นุชจรินทร์ สร้อยทอง 139


Thanks CloudAccess.net