ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา อบต.วัดประดู่


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 86
2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 80
3 รายงานข้อมูลทางสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ ประจำเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 น.ส.จิราภรณ์ บุญธรรม 95
4 รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) น.ส.จิราภรณ์ บุญธรรม 67
5 รายงานสรุปผลการบันทึกข้อมูลโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 น.ส.จิราภรณ์ บุญธรรม 28
6 รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment | ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 น.ส.จิราภรณ์ บุญธรรม 74
7 รายงานระดับคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 น.ส.จิราภรณ์ บุญธรรม 42
8 รายงานข้อมูลทางสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ ประจำเดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 น.ส.จิราภรณ์ บุญธรรม 35
9 รายงานข้อมูลทางสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ ประจำเดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 น.ส.จิราภรณ์ บุญธรรม 56
10 รายงานข้อมูลทางสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ ประจำเดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 น.ส.จิราภรณ์ บุญธรรม 71
11 รายงานข้อมูลทางสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ ประจำเดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 น.ส.จิราภรณ์ บุญธรรม 73
12 รายงานข้อมูลทางสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ ประจำเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 น.ส.จิราภรณ์ บุญธรรม 48
13 รายงานข้อมูลทางสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ ประจำเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 น.ส.จิราภรณ์ บุญธรรม 59
14 รายงานข้อมูลทางสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 น.ส.จิราภรณ์ บุญธรรม 43
15 รายงานข้อมูลทางสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ ประจำเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 น.ส.จิราภรณ์ บุญธรรม 135
16 รายงานข้อมูลทางสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ ประจำเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 น.ส.จิราภรณ์ บุญธรรม 49
17 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ ปีงบประมาณ 2563 น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 302
18 รายงานข้อมูลทางสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ ประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 น.ส.จิราภรณ์ บุญธรรม 69
19 รายงานข้อมูลทางสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ ประจำเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 น.ส.จิราภรณ์ บุญธรรม 83
20 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ ปีงบประมาณ 2562 ศศิธร นาคสิงห์ 1358
21 รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2561 มนู นันตสุคนธ์ 775

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


โทร.061-8698666
 


QR Code
อบต.วัดประดู่ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 0-3476-5148