แบบฟอร์มต่างๆ อบต.วัดประดู่

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แบบฟอร์มคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2563 มนู นันตสุคนธ์ 174
2 แบบฟอร์มคำขอลงทะเบียนรับเงินผู้พิการ ปีงบประมาณ 2562 มนู นันตสุคนธ์ 153
3 แบบฟอร์มคำขอลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ศศิธร นาคสิงห์ 97
4 แบบฟอร์มคำขอก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงและรื้อถอนอาคาร ศศิธร นาคสิงห์ 129
5 แบบฟอร์มคำขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ศศิธร นาคสิงห์ 81
6 แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป ศศิธร นาคสิงห์ 103
7 แบบฟอร์มการขอต่อใบประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มนู นันตสุคนธ์ 1541
8 แบบฟอร์มการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย มนู นันตสุคนธ์ 1300
9 แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ มนู นันตสุคนธ์ 254

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


โทร.061-8698666
 


QR Code
อบต.วัดประดู่ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 0-3476-5148