แบบฟอร์มต่างๆ อบต.วัดประดู่

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แบบฟอร์มคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2563 มนู นันตสุคนธ์ 120
2 แบบฟอร์มคำขอลงทะเบียนรับเงินผู้พิการ ปีงบประมาณ 2562 มนู นันตสุคนธ์ 133
3 แบบฟอร์มคำขอลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ศศิธร นาคสิงห์ 76
4 แบบฟอร์มคำขอก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงและรื้อถอนอาคาร ศศิธร นาคสิงห์ 108
5 แบบฟอร์มคำขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ศศิธร นาคสิงห์ 69
6 แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป ศศิธร นาคสิงห์ 84
7 แบบฟอร์มการขอต่อใบประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มนู นันตสุคนธ์ 952
8 แบบฟอร์มการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย มนู นันตสุคนธ์ 76
9 แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ มนู นันตสุคนธ์ 234

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
นางประภาภรณ์  ผลดี
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่

นายกอบต.วัดประดู่ 


QR Code
อบต.วัดประดู่ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 0-3476-5148