นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ เรื่องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองทุกส่วนราชการ น.ส.จิราภรณ์ บุญธรรม 22
2 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม น.ส.จิราภรณ์ บุญธรรม 28
3 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองทุกส่วนราชการ น.ส.จิราภรณ์ บุญธรรม 34
4 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม น.ส.จิราภรณ์ บุญธรรม 9
5 ประกาศอบต.วัดประดู่ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 น.ส.จิราภรณ์ บุญธรรม 11
6 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง น.ส.จิราภรณ์ บุญธรรม 19
7 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด น.ส.จิราภรณ์ บุญธรรม 7
8 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ น.ส.จิราภรณ์ บุญธรรม 36
9 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ น.ส.จิราภรณ์ บุญธรรม 21
10 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ เรื่อง แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ น.ส.จิราภรณ์ บุญธรรม 22

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


โทร.061-8698666
 


QR Code
อบต.วัดประดู่ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 0-3476-5148