หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 น.ส.จิราภรณ์ บุญธรรม 11
2 ประกาศ อบต.วัดประดู่ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 13
3 ประกาศ อบต.วัดประดู่ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 12
4 ประกาศ อบต.วัดประดู่ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 11
5 คู่มือและแนวทางปฏิบัติระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่ง น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 16
6 คู่มือวันลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 10
7 คู่มือการกำหนดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น "คู่มือสมรรถนะประจำตำแหน่ง" น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 9
8 ประกาศ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการฯ น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 10
9 ประกาศ ก.อบต.จ.สส เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 14
10 แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 10

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


โทร.061-8698666
 


QR Code
อบต.วัดประดู่ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 0-3476-5148