หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศอบต.วัดประดู่ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2565 น.ส.จิราภรณ์ บุญธรรม 22
2 พรบ.สภาตำบลและอบต.พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 18
3 ประกาศ อบต.วัดประดู่ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 น.ส.จิราภรณ์ บุญธรรม 44
4 ประกาศ อบต.วัดประดู่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 น.ส.จิราภรณ์ บุญธรรม 32
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 น.ส.จิราภรณ์ บุญธรรม 26
6 ประกาศ อบต.วัดประดู่ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 78
7 ประกาศ อบต.วัดประดู่ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 31
8 ประกาศ อบต.วัดประดู่ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 26
9 คู่มือและแนวทางปฏิบัติระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่ง น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 35
10 คู่มือวันลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น น.ส.ชมพู่ สิทธิอนุวงศ์ 27

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


โทร.061-8698666
 


QR Code
อบต.วัดประดู่ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 0-3476-5148